All posts by Kristina

Selectia participantilor pentru Schimb de tineri When Hoods and Woods Meet

wooden-bridge-1641618_960_720

Faza de selectie pentru participantii la When Hoods and Woods Meet Youth Exchange s-a incheiat.

Cisco redesigned 300-206 study guide pdf the CCNA 300-206 study guide pdf program in 2013 to offer the certification in various subspecialties related to networking. For PMP training example, the CCNA Cloud certification focuses on the skills required for cloud PMP training networking, PMP training while the CCNA exambestpdf Wireless certification validates an individual’s competence in wireless exambestpdf local area networks (WLANs). CCNA certificates are available in the following 300-206 study guide pdf ten areas: exambestpdf cloud, collaboration, cybersecurity exambestpdf operations, PMP training data center, design, exambestpdf industrial/IoT, routing and exambestpdf switching, security, service provider exambestpdf and 300-206 study guide pdf wireless. PMP training The CCNA routing and switching category is the most similar to the 300-206 study guide pdf pre-2013 CCNA program. A CCNA routing and switching certification covers the fundamentals of enterprise networking, including LAN switching, PMP training IP addressing, PMP training routing, subnetting 300-206 study guide pdf and more. It assesses an individual’s ability to 300-206 study guide pdf deploy, configure, exambestpdf manage and 300-206 study guide pdf troubleshoot enterprise networks. In 2016, Cisco updated the CCNA routing and switching certification 300-206 study guide pdf to place more emphasis on 300-206 study guide pdf software-defined networking (SDN), network-based analytics and network functions virtualization (NFV).

Cisco certifications are highly demanded across large and small IT organizations across the world. Hiring managers prefer exambestpdf candidates who not only have PMP training an understanding of the topic and PMP training experience, but having completed certification in exambestpdf the subject. All the Cisco certifications exambestpdf listed on Exam-Labs exambestpdf exambestpdf are accepted worldwide and are a part of the 300-206 study guide pdf PMP training industry PMP training standards. Are you looking exambestpdf 300-206 study guide pdf for practice questions and answers 300-206 study guide pdf for the Cisco Cisco CCNA Cisco Certified Network Associate CCNA exam? Exam-Labs is here to help! We have compiled a database of exambestpdf questions from actual exams in 300-206 study guide pdf order to help PMP training you prepare for and PMP training pass exambestpdf your exam on the first attempt. All training materials on the site are up PMP training to date and verified 300-206 study guide pdf by industry PMP training experts. To 300-206 study guide pdf advance your career in the information technology industry you need high quality and practical learning, Cisco 300-101 certification PMP training can help you go further in the information technology industry.

Urmatorii candidati au fost selectati pentru a participa la schimbul, care va avea loc in Cerasu, Romania. Toti aplicantii s-au dovedit extrem de motivati pentru a lua parte in acest schimb de tineri, prin urmare criteriul de departajare a fost apartenența geografica. Dupa cum a fost mentionat in anuntul de inscriere, participantii provenind de pe Valea Teleajenului au avut prioritate in procesul de selectie.

Rugam toti participantii (cei selectati si cei de pe lista de rezerva!) SA CONFIRME LOCUL prin email la kristina@curbadecultura.ro sau prin telefon la 0754 438 682 (cu mentiunea numelui!) PANA MARTI, 6 IUNIE 2017 LA ORA 19.00. In cazul in care participantii selectati nu vor confirma, participantii de pe lista de rezerva ii vor inlocui.

Pe locuri, fiti gata, start!

Participantii selectati:

 1. Ciobanu Bianca-Ioana
 2. Neagu Gabriela Irina
 3. Nitu Andreea
 4. Minescu Maria-Alexandra
 5. Pavel Mihail Valeriu
 6. Voicu Sergiu
 7. Stoian Viviana Teodora
 8. Pavel Calin Gabriel
 9. Dinu Laura
 10. Albarcha Arabela
 11. Nicolescu Radu
 12. Negoita George Daniel

Lista de rezerva:
Baican Ilinca

 

Schimb de tineri – When Hoods and Woods Meet

Screen Shot 2017-06-01 at 11.55.35

Tocmai se încheie anul școlar și e vremea să găsim ceva nou de făcut pentru vară. Și care e cea mai bună variantă de a începe vacanța de vară decât într-un Schimb de Tineri la Curba de Cultură!? De această dată e la noi acasă, în mediul nostru familiar, în comuna Cerașu. Rezervați-vă timp din 15 până în 22 iunie să întâlniți un grup de belgieni.

Schimbul de tineri “When Hoods and Woods Meet” va aduce împreună tineri români și belgieni pentru a explora diferențele și asemănările dintre culturi, pentru a petrece timp în natură în apropierea frumoaselor păduri ale României. Schimbul este deschis tuturor tinerilor între 15 și 18 ani dornici de a întâlni alți tineri, să-și exerseze abilitățile lingvistice și să învețe despre alte culturi prin intermediul sportului, gătitului, muzicii și meșteșugurilor.

Costurile pentru cazare, mese și materiale sunt acoperite pe perioada schimbului. Urmând principiul co-finanțării, contribuția participanților va fi de 30EUR per participant. Mai multe informații despre proiect poți găsi aici. Pentru întrebări și nelămuriri nu ezita să îi scrii Kristinei la kristina@curbadecultura.ro

Pentru a aplica completează formularul de mai jos până pe 4 iunie 2017. Rezultatele selecției vor fi publicate pe data de 5 iunie 2017 pe pagina noastră web și pe cea de facebook. Participanții vor fi selectați pe criterii de motivație și apartenență geografică, candidații de pe Valea teleajenului având prioritate. Înscrie-te pentru a începe vara într-un mod excepțional!

 

Selectia participantilor pentru COOLinary Youth Exchange

murciaVesti proaspete! Faza de selectie pentru participantii la COOLinary Youth Exchange s-a incheiat.

Urmatorii candidati au fost selectati pentru a participa la schimbul de tineri COOLinary Youth Exchage. Rugam toti participantii (cei selectati si cei de pe lista de rezerva!) SA CONFIRME LOCUL prin email la kristina@curbadecultura.do sau prin telefon la 0754 438 682 (cu mentiunea numelui!) PANA LA ora 20.00. In cazul in care participantii selectati nu vor confirma, participantii de pe lista de rezerva ii vor inlocui.

Participantii selectati:

 1. Dutu Bianca Ioana
 2. Puiu Mihaela
 3. Mocanu Ioana
 4. Puzdere Iulian
 5. Popescu Aurelia Loredana
 6. Denisa-Andreea Popescu
 7. Nicolae Andreea-Maria
 8. Nita Sebastian-Florin
Lista de rezerva:
1. Donciu Delia
2. Alina Stoicescu

Project Lab in Portugalia

Tocmai ce m-am întors din Portugalia unde am facut parte dintr-un Project lab E+I Strategic Partnership for Inclusion. A fost o Activitate Transnatională de Cooperare, pe scurt TCA. Se mai numeşte şi Youth Discovering Erasmus+. Nu vă speriaţi de titlurile acestea complicate, şi eu am fost puţin confuză la început. Ca să simplificăm lucrurile, am fost în Portugalia să întâlnesc oameni care fac lucruri foarte asemanătoare cu ceea ce facem noi la Curba de Cultură – doar în diferite părţi ale Europei.

word cloudIMG_0264

Criteriul de participare pentru această întâlnire de 4 zile din nordul Portugaliei, lucrul cu tineri din zonele rurale. Mulţumită lui Sorin, care este mereu în căutare de oportunităţi de învăţare şi lui Cosmin, care mereu mă împinge să fac alegerile corecte, am aplicat pentru ceva ce ştiam că va deveni o nouă experienţă. Nu mă aşteptam însă să mă inspire atât de mult.

Astfel am ajuns să fac parte dintr-un grup de 40 de persoane, 10 din fiecare țară– Portugalia, Estonia, Slovenia, România. Toţi au aplicat pentru a învăţa mai mult despre cum funcționează Erasmus+, pentru a întâlni parteneri pentru proiecte internaţionale şi pentru a descoperi idei noi despre cum să lucrezi pentru incluziune în zonele rurale.

cdc poster

Dar ce e cu includerea asta?

Prin definiţie înseamnă acţiunea sau starea de includere sau de a fi inclus într-un grup sau o structură. Includerea înseamnă efectiv cum o singură persoană fucţionează într-un grup. Indiferent dacă grupul este mic sau mare el poate fii integrat pe diferite nivele: între prieteni apropiaţi, în clasă, în comunitate, la nivel de stat, Europa, lumea întreagă. Cum putem face parte din aceste grupuri – avem cunoştiinţele şi abilităţile să facem asta? Suntem destul de încrezători? Ce fel de sprijin primim? Încearcă grupul să ne ajute sau nu? Care sunt limitele?

Dacă urmăreşti câteva din canalele oficiale ale Curbei trebuie să fi observat că a circulat un chestionar online în ultimele săptămâni. S-a numit Viaţa la ţară este plictisitoare pentru tineri, şi încearcă să măsoare cum se simt tinerii din zona văii Teleajenului în legătură cu viaţa în comunitatea rurală. Acesta are multe legături cu integrarea. Vom aprecia foarte mult dacă veți completa formularul din linkul atașat

Să înveți despre tine, lucrând cu alții

Ce am mai făcut în Portugalia: pentru început, ne-am comparat situaţiile. Cu mulţi dintr ei, am găsit situații similare: mediu înconjurător similar, aceleaşi nevoi, aceleaşi probleme, nu contează dacă este Estonia, Portugalia sau România. Apoi ne-am împărţit ideile – prin nişte activităţi jucăuşe am descoperit cine gândeşte la fel şi care ne sunt pasiunile. Am socializat mult, mai ales prin sunetul chitarilor, pentru că gazdele erau oameni iubitori de muzică. Apoi am vorbit despre opţiunile pe care Erasmus+ le oferă şi … cumva ideile pentru proiecte au apărut! Cele mai multe implicau Schimburi de TineriServiciul European de Voluntariat, Mobilitati ale lucratorilor de tineret. 

Pentru mine, cunoscând alţi 39 de oameni ce lucrează la chestii similare, a fost un lucru ce m-a ajutat să învăţ despre mine – ce îmi place să fac şi cum fac asta. Această muncă în grup a implicat multă comparaţie, puţină plângere, ceva competiţie şi cel mai mult, cooperare. Acel proces a fost un rezultat el însuşi, dar încă sper că voi putea să împărtăşesc noi rezultate cât de curând, când voi împărtăşi un nou apel pentru un schimb de tineri în Slovenia sau un SEV în Portugalia!

learning to learn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—-

I  just came back from Portugal where I took part in a Project Lab E+I. It was a Transnational Cooperation Activity, shortly TCA. It was also called Youth Discovering Erasmus+ Strategic Partnership for Inclusion. Now, don’t get scared with all the complicated titles, me too I got a bit confused first. To put it simply, I went to Portugal to meet people that are doing very similar things that we do in Curba de Cultura – just in different parts of Europe.
word cloudIMG_0264

The criteria to participate in this 4-day meeting in Viana do Castelo, northern Portugal, was to work with young people in rural areas. Thanks to Sorin, who is always on the lookout for learning opportunities and Cosmin, who mostly gently pushes my decisions in a good direction, I applied for what I knew it was going to be a completely new experience. What I didn’t expect was, that it could be so inspiring.

So, I ended up being a part of a group of 40 people, 10 from each or the four participating countries: Portugal, Estonia, Slovenia and Romania. All of them applied to learn more about how Erasmus+ works, meet partners in international projects, get new ideas on how to work on inclusion in rural areas.

cdc poster

What’s with this inclusion anyhow?

By definition inclusion means “the action or state of including or of being included within a group or structure.” Inclusion is basically how a single person functions in the group of people. Weather that group is big or small it can be inclusion on different levels: among close friends, in the class in the community, on the level of the state, Europe, the world. How can we take part in those groups – do we have the knowledge and skills to do that? Are we confident enough? What kind of support are we getting? Is the group trying to help us or not? What are the limitations?

If you are following some of Curba’s social channels you must have noticed there is a questionnaire going around online in the last weeks. It is called Life in the village is boring for young people, and it is measuring how young people from the area of Teleajen valley feel about life in their rural communities. And it has a lot to do with inclusion. It would be very much appreciated if you could fill it in on the link here.

Learning about yourself from the others

But leaving the overall results of the survey for another occasion and going back to what we did in Portugal: first of all, we compared our situations. With many, we have found common grounds: similar environment, same needs, same problems, no matter weather from Estonia, Slovenia, Portugal or Romania. Then we exchanged our ideas – through very playful activities we discovered who thinks alike and what are our passions. We socialized a lot, mostly with the sound of guitars, because our hosts were extremely musical people. Then we talked about the options that Erasmus+ projects offer and … somehow ideas for projects came up! Mostly Youth Exchanges, European Voluntary Service, Mobility for Youth workers. 

For me, knowing 39 other people, working on similar things, was learning about myself – what I like to do and what is my way of doing it. All the group work we did was a lot of comparing, a bit of complaining, some competing and mostly cooperation. That process was a result for itself, yet I hope other results I can share soon, when sharing a new call for a Youth Exchange in Slovenia, an EVS in Portugal or a training in Romania!

learning to learn

COOLinary Youth Exchange

 

Beginning of summer is always nice – warm weather, fresh grown fuits and vegetables, a lot of chance to spend time outdoors. Now imagine all this at the end of May on the Mediterranean coast. Curba de Cultură offers you a chance for a special beginning of this the summer: 20 de tineri, sudul Spaniei, mâncare soare și distracție. Cum sună asta? Cool? Ei bine, va fi COOLinary!

Împreună cu partenerul nostru spaniol, Asociația Prorise, Curba de Cultură organizează “COOLinary Youth Exchange” care va aduce împreună tineri din Spania și România. Schimbul se va desfășura în Murcia între 24 Mai și 2 Junie 2017.

Tema acestui schimb de tineri este Mâncarea. Tradițională dar creativă, locală, proaspătă și gustoasă. Vom explora rolul tradițiilor culinare în cele două culturi, pregătind, filmând, gustând și împărțind mâncare. Și în plus vom întâlni prieteni spanioli și ne vom imbunătăți abilitățile noastre sociale și de comunicare. Mai multe informații aici.

Dacă ai între 18 și 24 de ani și ți se pare că tema e una pe gustul tău nu ezita să aplici completând formularul de mai jos până pe 25.04.2017.

Lista finală a participanților va fi decisă de motivația ta de a participa, de apartenența geografică (vor avea prioritate tinerii de pe Valea Teleajenului), capacitatea de comunica în limba engleză și de egalitatea de gen (număr egal de fete și băieți).

Costurile de cazare, masă și activități sunt acoperite de organizatori. Costurile de transport vor fi rambursate în limita a 270 de EUR. Urmând principiul co-finanțării, contribuția participanților va fi de 30 euro.

Faza de selectie s-a incheiat. Urmatorii candidati au fost selectati pentru a participa la schimbul de tineri COOLinary Youth Exchage. Rugam toti participantii (cei selectati si cei de pe lista de rezerva!) SA CONFIRME LOCUL prin email la kristina@curbadecultura.do sau prin telefon la 0754 438 682 (cu mentiunea numelui!) PANA LA ora 20.00. In cazul in care participantii selectati nu vor confirma, participantii de pe lista de rezerva ii vor inlocui.

Participantii selectati:

 1. Dutu Bianca Ioana
 2. Puiu Mihaela
 3. Mocanu Ioana
 4. Puzdere Iulian
 5. Popescu Aurelia Loredana
 6. Denisa-Andreea Popescu
 7. Nicolae Andreea-Maria
 8. Nita Sebastian-Florin
Lista de rezerva:
1. Donciu Delia
2. Alina Stoicescu