Yes for EVS – Contact Making Seminar

15138449_1347668628579492_1946500550322182766_oThe last weekend ANPCDEFP (The National Agency which implements the Erasmus+ Programme in Romania) organized a contact making seminar facilitating this way a meeting between organizations which implement EVS project, from all over Europe. Curba de Cultură was represented by its projects coordinator.

From Friday morning and until Sunday evening there was plenty of time and opportunities for people to connect, to discover what makes them enjoy doing the work they do and moreover how they can improve it by working together, by creating new and strong partnerships.

Weekendul trecut ANPCDEFP (Agenția Națională care implementează programul Erasmus+ în România) a organuizat un seminar de contact facilitând astfel o întâlnire între organizații care implementează proiecte SEV în întreaga Europă. Curba de Cultură a fost reprezentată de coordonatorul de proiecte.

DSC_0230Începând de vineri dimineața și până duminică seara a existat mult timp și o mulțime de oportunități de a stabili legături, de a descoperi ce îi face pe acești oameni să muncească cu pasiune și mai mult, cum pot să îmbunătățească rezultatele muncii lor prin crearea unor parteneriate noi și puternice.

For three days 22 participants from 9 countries (Romania, Italy, Poland, Portugal, Sweeden, Norway, Lithuania, Netherlands and Croatia) discussed and shared experiences related to EVS projects, their objectives and priorities as well as their needs and expectations. All in all the three days seminar represented time and space for offering and receiving, for establishing connections and last but not least to have a little bit of fun. After all, what more brings the people closer than cracking a joke and a cup of coffee?

Pentru trei, 22 de participanți din 9 țări (România, Italia, Polonia, Suedia, Norvegia, Lituania, Olanda și Croația) au discutat și împărtășit experiențe legate de proiecte SEV, obiective și priorități precum și nevoi și așteptări. Prin urmare acest seminar de trei zile s-a constituit în spațiul și timpul necesar pentru a oferi și a primi, pentru a face conexiuni și nu în ultimul rând pentru puțină distracție. Până la urmă ce îi aduce pe oameni mai mult împreună decât câteva glume bune și o cană de cafea?

Curba de Cultură thanks to all people involved in this event and hopes to have great and long collaborations.

Curba de Cultură mulțumește tuturor celor implicați și speră la colaborări frumoase și fructoase.

Leave a Reply

Your email address will not be published.